Maluma Karşı, Meçhul Bir Şeyden Sulh Olma İşleminin Kaydedilmesi

Şahitler, şöyle şehâdette bulunurlar: Filan: "kendisi ile fila­nın arasında ortaklık bulunduğunu; alıp, verdiklerini, mikdarını da bilmediklerini" söyledi. Artık birisi, sulh olmak istedi. Sulh olmaya ittifak ettiler ve ikisi de sulhu kabul eyledi. Yüz yüze anlaştılar."

Bu husustaki yazı, böylece tamam olur. Örneği, yukarıda geçmişti.
Bu yazının sonunda, hâkimin hükmü bulunur. Çünkü, meçhul için sulh, İmâm Şâfî (R.A.)'indinde caiz değildir. Bize göre ise, ma'lum bedel üzerine caizdir. [190]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..