Köle Davasından Sulh Hususunda Yazışma Örneği

Köle da'vasından sulh hususunda şahitler şöyle şehâdette bulunurlar:                                          -

Filan oğlu filan, filan oğlu filana karşı da'va açtı. Bu şahıs, is­minden başka bir şeyle tanınmıyor. Onun sahih mülkle olan kölesi, itaattan çıkmıştır. Kölelik hükmüyle, onun itaat ve inkıyad etmesini istiyor. Diğeri de bir şeye mukabil sulh teklifinde bulunuyor. Efendi de buna icabet ediyor ve o şeye karşı anlaşma yapıyorlar. Sulh sahih oluyor ve bunu da karşılıklı olarak kabul ediyorlar; bu durumu da yüz yüze konuşuyorlar. Bedelin tamamım da, efendi alıyor. Bu du­rumda da'vâcının, da'vâhda hiç bir şeyi kalmıyor. Bu sulhtan son­ra, da'vası ve husûmeti de kalmıyor.

Bu şekildeki sulh, hayvan hakkında da caizdir. Ve, bu da mala karşı ıtk gibidir.

Fakat, bunda velâ yoktur. Çünkü hayvan köleliği ikrar eylemez. Bu sulh-nâmede be'delin yeride zikredilir: Kölenin memleketi, genç­liği ve ayıplardan salim olduğu söylenir. Veya: "Câriye hindlidir; gençtir; ayıplardan salimedir." denilir.
Zimmette olan vasıflan belirli elbiseye karşı sulh yapmak da ca­izdir. Bunun cinsi, vasfı, sıfatı, va'desi açıklanır ve teslim yeri bildirilir. [191]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..