Mal Mukabili Nikâh Da'vâsından Sulh

Bir adam, bir kadına karşı "o kadının, kendi karısı ve sahih nikâhla helâli, menkûhası olduğunu ve bu kadının cima'dan sonra, itaatten kaçındığını veya duhûlden sonra itaatden çıktığını" söyle­yerek, kadına karşı mallardan bir sınıf eşya iddia ediyor; kadın da onu inkâr ediyor ve bir şey üzerine sulh (= anlaşma) yapılmasını is­tiyor; o da kabul ederek, nikâh da'vâsından sulh yapıyorlar ve bu mal ve husûmet da'vâsından, şu kadar dirheme, sahih bir şekilde an­laşma yapıyorlar. Kadın da, bunu sahih bir kabul ile kabul ediyor. Koca, bu sulhun bedelini sıhatli bir şekilde alıyor. Bundan sonra, nikâh ve mal da'vâsı kalmaz.

Bu durum, selefin kitabında mevcuttur.
Âlimlerimizden ba'zıları, bu ciheti bâtıl görüyorlar. Çünkü ni­kâhtan bedel almak veya mal almak muhtar olan bâtıldır. Bu gibi anlaşmalarda, mal ve tatbik sualsizdir. [192]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..