Biri Gaip Bulunan Vârisler Arasındaki Miras Taksiminin Tevsiki

Vârislerden biri gaip olursa, mîras taksimi şöyle yazılır: Şahitler şehâdette bulundular..." ifadesi yazılıp şöyle devam edilir:

"... Filâne kadın öldü; geride kocasını gaip olarak bıraktı. O, filan oğlu filandır. Bir de küçük oğul bıraktı. O da filandır. Şu şu_ kadar da tereke bıraktı. Filan da —hâkim tarafından— onun naibi (vekili)dir. Şer'î nazar yoluyla terekeden gaibin hissesini: almak ve gaip gelene kadar onu muhafaza etmek için, tereke, vârisler arasın­da Allahu Teâlâ'nm ferâizi üzere, taksim edilir.
Ve: "Şu yerdeki, hududu belirli yer sahih bir taksimle gaibin hissesine düştü. O nâib de gaibin hissesini niyabet hükmüyle ve sa­hih bir alışla, şu ayın şu gününde teslim aldı." diye yazılır. Zehiyre'­de de böyledir. [202]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..