Bir Karşılık Şartıyla Yapılan Hibenin Kaydedilmesi

Hîbe ( = bağış), bir ivaz (= karşılık) şartıyle yapılmışsa; şöyle yazılır:

"Filan, filana, vasıflan belli bir şey karşılığı hibede bulunup, şu yerdeki, şu hudutlu evin tamamını sahih, nafiz ve dönüşsüz ola­rak; şu yerdeki, şu hudutlu olan bağ karşılığında bağışladı.

Caiz, nafiz, kendisine bağış yapılan şahıs da mahzurdan fariğ, kabul olunmuş ve dönüşsüz olarak, bu şartlı bağışı kabul eyledi.

Her iki taraf da kendisine yapılan bağışlan tamamen teslim al­dılar. Teslim, her türlü manilerden hâli ve uzak bir halde vaki oldu.

Bu bağış sebebiyle, o evin tamamı filanın oldu. Ve o bağın ta­mamı da, ivaz (= karşılık) sebebiyle, filanın oldu.

Her ikisi de dönüş yapmayacaklardır.Ellerinde olan bu şeyler hîbe ve karşılık hükmüyle, kendilerinindir.

İkisi de bunu böylece ikrar eyledi ve bu hususta şahit edindiler.

Bu şahitlerin isimleri, yazının sonuna yazılarak, "bu yazı, şu ayın şu gününde yazılmıştır." ibaresiyle, yazı tamamlanır.
En doğrusunu bilen Yüce Allah'dır. [206]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..