Hazırdaki Bir Vasinin Sefere Çıkıp, Yolculuk Esnasında Ölmesi Ve Onunda Başka Birine Vasiyette Bulun

Bir kimsenin vasî tayin ettiği huzurdaki bir kimse, sefere çı­kar ve yolculuk sırasında ölür; başka bir şahsa da vasiyet ederse; bu durum şöyle yazılır:
Filan, isteyerek şöyle ikrar eyledi: Bir kimse, hazırda iken, ken­disine "öldükten sonra, bütün işlerini yapmayı" vasiyet eylemiş; ken­disi de bunu yüz yüze kabul eylemişti. Ve buna bir cemaat, —şu tarihte— şahit olmuşlardı. Ve kendisi sefere çıkıp vasilikten ayrıldı. Yolculukta da ölüm alâmetleri belirdi ve filana "bu seferdeki işleri­ni görmeyi" vasiyet eyledi. Sonra da "ondan geride kalanı —tebdil etmeksizin ve değiştirmeksizin— muhafaza eylemesini" vasiyet ey­ledi. O da, bunu, $ifahen kabul eyledi. [218]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..