Satın Alınıp, Vakfedilmesi Vasiyet Edilen Evle İlgili Diğer Bir Kayıt Örneği


Vasî, vasiyet eden şahsın malıyla ve onun sağ iken verdiği emir-e, ölümünden sonra, sahih bir vakfile, dâimi ve faydası fakirlere olmak üzere, şartsız olarak, şu yerdeki şu hudutlu evi satın aldı ve vakfeyledi. Satıcısı da bedelini teslim aldı. Müşteri ise, o yerin bede­lini vasiyet edicinin malından ödedi ve yazı tamam oldu. [221]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..