Vasinin Köle Satın Alması


"Vasiyet eden şahsın emriyle, filan şahıs, onun malının üçte birinden, filandan bir köle satın aldı. Onu satın almayı, filan şahıs vasiyet eylemişti, (veya bir cariyeyi satın aldı.) Ve, vasiyet edenin ye­rine onu azâd eyledi. Karşılıklı teslim tesellüm eylediler." denir ve tarihi de atılarak yazı tamamlanır. [222]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..