32- Bir Yetimin Malının Başka Birisine Verilmesine İzin Verdiğini İkrar Etmesi

Filan yetim isteyerek şöyle ikrar e- '«îdi: Onun için onsekiz se­ne tamam oldu. (Yani, on sekiz yaşını bitirdi.) Ön dokuzuncu sene­ye girdi. îhtilam oldu ve recüliyete (= erkekliğe) erişti. Ve emir, nehiy, hitap üzerine teveccüh eyledi.
Ve bu yetim, filan vasiye şöyle emretti: Babasının terekesini ve malının tamamını vasinin üzerinde, yanında, elinde babasının mîra-sından her ne varsa hepsini alıp anasına versin. (O, filanın kızı filâ-nedir.) Vasî de, ne var, ne yok tamamını anasına teslim eyledi. Vasî-nin yanında, babasının terekesinden hiç bir şey kalmadı. îkrar edici­nin anası da.bunu tasdik edip, "malın tamamım almış olduğunu' doğruladı. [282]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..