33- Zirâi Ortaklık Konusunu İkrarın Kaydı

Ziraî ortaklık ikrarı şöyle yazılır:

Önce, kağıdın baş tarafına, onlardan birinin adı ile baba ve de­desinin adını yazar. Sonra ikincisinide öylece yazar.

Sonra da kendi ismini yazar ve: "Bu buğday ve arpa benden­dir." der. Veya benzerini yazar.

Sonra da üçüncünün, dördüncünün, beşincinin —bu veçhile— isimlerini yazar.

Sonra nüshanın akabine besmele yazar devamla şöyle der:

İsimleri ve kimlikleri yazılı bu şahıslar, şöyle ikrar eylediler: Fi­lan oğlu filan (ki ismi ve nesebi yazılıdır.) buğday, arpa veya darıyı, (tamâmı vasfedilmiş olduğu hâlde) sahih borç sebiyle, hak, lâzım ve vacip bir borç olarak verdi. Bu şahıslar da, ondan, onu borç olarak ve şu köydeki araziye, tohum olarak ekmek üzere, onu teslim aldı­lar. Bu durumu da yüz yüze tasdik eylediler.

Yazının sonuna târihi de konulur.
En doğrusunu Allahu Teâlâ bilir. [283]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..