Hâkimin, Bir Kadının Nafakasını Takdir Etmesi

Hâkim, karısı için, kocaya nafaka takdir etmeyi irâde ederse; o kocayı huzuruna alır ve ona "karısı ve çocuğu için nafaka vermesini" emreder.

Eğer hâkim, kocanın, bu kadına nafaka vermeyeceğini bilirse; o takdirde, kocasına karşı, onun için her ay ihtiyacı kadar nafaka hükmedip, un, katık, yağ ve emsali ihtiyaçları veya bunların bedeli olan dirhemleri her ay verilmek üzere takdir eder.

Bu durumunda yazılması istenirse, şöyle yazılır:

Filan oğlu filan hâkim şöyle buyurdu:

Ben, filânın karısı filâne için, onun huzurunda, şu kadar dir­hem nafaka hükmeyledim. Ona, muntazaman her ay, "kadına bor­cunu ödemesini; emrettim ve bu yazının yazılmasını da —hüccet ol­sun diye— emrettim." der ve yazının tarihi de yazılır.

Şayet koca huzurda yokken kadın gelip nafaka talebinde bulu­nur ve "kocasının gaip olduğunu" söyleyip "kendisine nafaka bı­rakmadığını da" anlatarak beyyine de ibraz eder ve "filan oğlu fi­lan kızı filâne, filan oğlu filanın karışıdır. Ve kocası gaiptir." derse; bu durumda, İmâm Ebû Hanîfe (R.A.): "Ben, gaibe karşı hükmeyle-mem." buyurmuştur. İmâm Ebû Yûsuf (R.A.)-ise: "Gaibe karşı nafa­ka hükmedilir. Ve ne zaman gelir de onu ikrar ederse, o zaman na­fakası alınır." buyurmuştur.
İmâm Ebû Yûsof (R.A.)'a göre nafaka hükmedilince, o, kadın için bir alacak olur. Bununda yazılması istenince, şöyle yazılır: Filan oğ­lu filan hâkim, —söylediğimiz gibi— nafaka takdir eyledi ve onu imzaladı. [312]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..