Vaz'an Hibe Yerine Vaki Olan Lafızlar


Bağış yapan şahsm, muhatabına: "Bu şeyi sana bağışladım." vaya "Sana mal eyledim."; "Senin eyledim."; "Busenindir."; "...Sana verdim." yahut "Bunu, sana bahşeyledim." demesi gibi sözlerdir ki, bunların hepsi ile hibe (= bağış) vaki olur. [10]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler