Kölenin Ve Cariyenin Emânı

Cihâd hususunda, kendisine, efendisi tarafından izin verilmiş bulunan kölenin, verdiği emân sahihtir. Bunda, ihtilaf yoktur.

İmâm Ebû Hanîfe (R.A.)'ye göre, kıtaldan men edilmiş bulunan kölenin emânı da, sahihtir. İmâm Ebû Yusuf (R.A.)'a göre ise, sahih değildir.

Âlimlerimizin bazıları: "Bu ihtilâf, cihâddan men edilmiş bulunan köle hakkında ve nefir (= düşmanın geldiği haberi) gelmediği zamandır. Şayet, nefir gelmişse, kölenin verdiği emân, ihtilafsız olarak, sahihtir," demişlerdir.

Bazı âlimler ise.: "Bu husus, her halde, ihtilaflıdır." demişlerdir. Muhıyt'te de böyledir.

Verdiği emânuTsihhati hususunda, câriye hakkındaki cevap da, köle hakkındaki cevap gibidir.

Bir  câriye,  efendisinin izni ile,  cihâda girmişse;  verdiği  emân sahihtir.
İmâm Ebû Hanîfe (R.A.)'ye göre, câriye savaşmıyorsa; emânı sahih değildir. Zehıyre'de de böyledir. [39]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..