3- Ehl-i Harbin Hükümdarının, İslâm Devlet Başkanına Veya Ordu Komutanına Gönderdiği Hediye

İmâm Muhammed (R.A.) şöyle buyurmuştur:

Düşman hükümdarının, müslümanların ordu komutanına, veya devlet başkanına hediye göndermesi hâlinde, onu kabul, etmekte bir beis yoktur.

Bu hediyeler, müslümanlar için, f ey' olur.

Keza, düşmanların meliki, islâm topluluğunun idarecisine, hediye göndermesi hâlinde, bunun kabulünde de, bir sakınca yoktur.

Düşman meliki, başında bir topluluk bulunmayan, müslümanların sayılı kişilerine, hediye gönderirse; bu hediye, onun şahsına münhasır olur.

Müntekâ'da şöyle denilmiştir:

Bir ordu, dâr-i harbe girdiği zaman, harbîler bu askerlerden birine veya bunlardan bir idareciye hediye verirlerse, bu durumda, bu mallar ganîmetolur.
Ancak , —baştan— : "Kime hediye verilmişse,o, onundur."diye tenfîl [75]edilmişse, o zaman, bu hediye, kendisine hediye edilen şahsındır. [76]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..