Devlet Memuruna Verilen Hediye

İmâm Muhammed (R.A.), şöyle buyurmuştur:
Halife (= Devlet başkanı), memurlarından her hangi birini, bir göreve, gönderir de, ona hediye verilirse, halîfenin, onu, o memurdan alıp, beytü'1-mâl-i müslimîn'e koyması uygun olur. Ancak, bunun için, hediyeyi verenin, gönül hoşluğu ile vermiş olması gerekir.
Fakat, hediye veren gönülsüz olur ve hatır belâsı vermiş bulunursa; bu durumda, o hediye, geri verilir. Şayet, iade etmek mümkün değilse, bu durumda, bu hediye, beytü'1-mâle konur ve üzeri yazılır.

Bu gibi hediyeler hakkındaki hüküm, buluntu malın hükmü gibidir.

Dâr-i  harbe girmiş  bulunan, isİâm  askerlerinin komutanının, düşman melikine hediye göndermesinde, bir sakınca yoktur.

Sonra, bu düşman melîki, hediyeye karşılık olarak, bir hediye gönderir ve bu hediye, islâm komutanının gönderdiğinin misli olur veya kıymet bakımından— az farklı bulunursa, bu durumda, o hediye, komutana ait olur.

Şayet, düşman melikinin göndermiş bulunduğu, bu hediyenin, kıymeti, —islam komutanının gönderdiğinden— bir hayli fazla ise, bu durumda, o hediye ganimet olur.
Keza, bir seriyye komutanı, düşman melikine, bir hediye gönderir, o da, bu komutana, kat kat fazlası ile mukabele ederse, bu durumda, komutanın gönderdiği kadarı ona teslim edilir. Bu hediyenin fazlası ise, beytü'1-mâle konur.

Müslümanlar, ehl-i harbin bir kalesini muhasara eder veya bir şehrini kuşatır ve bu durumda, harbîler, komutana, eşya veya başka bir şey satarlarsa, sattıkları şeyin, değerine bakılır: Eğer , sattıkları şeyin benzerinin değeri, —aldıkları bedelden— fazla ise, o şey ganimet olur.
Bu durumda, onlarla, "aliş-veriş" yapmak, mekruh olur mu? İmâm   Muhammed   (R.A.):   "Bütün   eşyalarda  mekruh   olur." buyurmuştur. Muhıyt'te de böyledir. [77]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..