Köle Ve Cizye

Bir   müslümanın   kölesi   hıristiyan   ise,   ona   da,   cizye   konur. Hidâye'de de böyledir.
Bir kureyşli tarafından azâd edilen, kâfir köleden de, cizye ahnır. Kâfi'de de böyledir. [114]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..