Ferdin Cizye Mükellefiyeti Ne Zaman Başlar

Zimmet ehlinden bir erkek çocuk, senenin evvelinde ve henüz-cizye konulmamış iken, ihtilâm olursa (= bulûğa ererse); ona da cizye konur. Ve ondan, o senenin cizyesi alınır.

Şayet bu çocuk, erkeklere cizye konulduktan sonra bulûğa ererse; o sene geçene kadar, bu çocuktan cizye ahnmaz.

Malı olan bir köle azâd edilince; eğer bu köle, cizye konmadan önce azâd edilmişse; buna da cizye konur.

Şayet bu köle, o senenin cizyesi kokulduktan sonra azâd edilmiş olursa; o sene çıkana kadar bu köleye, cizye konulamaz.

Bir harbî, cizye konulmadan Önce zimmî olursa, bu harbîye, o sene cizye konur.

Ancak bu harbî, cizye konulduktan sonra zimmî olmuşsa, o sene çıkana kadar bu harbîye de, cizye konamaz.

Musîbete uğrayan kimseye de cizye konmaz. Bu kimsenin durumu, sene çıkmadan iyileşse bile —ister, cizye konmadan Önce; ister, cizye konduktan sonra, iyîleşsin— ona cizye konmaz.
Hiç bir şeyi olmayan fakir bir kimse, zenginleşse veya orta halli olsa; zengin olmuş bulununca, ondan cizye alınır. Bu şahıs, ister cizye konduktan sonra; ister cizye konmadan önce, zenginleşmiş bulunsun, fark yoktur. [115]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..