Önceden Yapılmış Kilise Ve Havralar

Âlimlerimiz, şöyle buyurmuşlardır: "Köylerde ve kasabalarda önceden yapılmış bulunan, havra ve kiliseler, yıkılmazlar."

Şehirlerde olanlara gelince; bunlar hakkında, İmâm Muhammet! (R.A.), İcârât isimli kitapta: "... Yıkılmazlar." buyurmuştur. Öşür ve Harâc isimli kitapta ise "... yıkılır.'' denilmiştir.

Şemsü'I-Eimme Serahsî ise: "Bana göre, esahh olan, İcâratm rivayetidir." (Yani yıkılmamasıdır.) buyurmuştur. Fetâvâyi Kâdîhân'da

da böyledir.

Nâtıfî, Vâkıât isimli kitabında, şöyle demiştir:
"İmâm   Muhammed   (R.A.):   "Arap   arazisinde   kilise,   havra, ateş-hâne   bırakmak,   uygun   olmaz"   dedi.   Gâyetü'l-Beyân'da   da böyledir. [119]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..