Zimmîlerin Kılık, Kıyafet Ve Davranışları

Zimmîlerin, giyinme, binite binme, zînet takınma ve umûmî görünüş bakımından, müslümanlara benzemelerine müsâade edilmez.

Zaruret   hali   dışında,   zimmîler,   ata  binmekten  men  edilirler. Muhıyt'te de böyledir.

Zimmîler, savaşta, imâmın yardım talebi üzerine, nfüslümanlara yardım sırasında; müslümanlar gibi ata binebilirler.

Bu durumda, zimmîler, atlarına eğer de koyabilirler. Kâfî'de de böyledir.

Zimmîler, katıra ve eşeğe binmekten men edilmezler. Ancak, müslümanların palanları gibi, palan yapmaktan men edilirler.

Onların palanlarının önlerinin, yassı ve yuvarlak olması gerekir.

Şeyhu'I-İmâm Fakıyh Ebû Ca'fer: "Bu sözle kasdedilen şey, onların semerlerinin önünün, palanda olduğu gibi, yuvarlak olmasıdır." demiştir.

Bazı âlimler ise: "Onların semerlerinin de, müslüman semerleri gibi olması, ancak önünün yuvarlak olmasıdır." demişlerdir.
Birinci kavil esahhtir. [122]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..