Zimmîler, Kendi Dinlerince Yasak Olan Şeyleri Yapmaktan Menedilir  

Ziramîlerin köylerinden ve şehirlerinden her birinde, anlaşma hârici, izhar edilen ve kendi dinlerince de haram bulunan fuhşiyattan, zina gibi şeylerden, —müslümanlar men edildiği gibi— onlar da menedi-iirler,

Keza, zimmîler, sarhoşluktan da men edilirler. Çünkü, onlar, —içki içmeyi helâl saymakla birlikte— sarhoşluğu helâl saymazlar.

Keza bunlar, açıktan zurna ve tanbur satmaktan da men edilirler. Bunlar eğlence için olsun; başka şey için olsun fark etmez.. Nitekim, müslümanlar da bunları satmaktan men edilmişlerdir.

Bu gibi şeyleri kıranların da, onları ödemesi gerekmez.

Bu, İmâmeyn'in kavlidir.

İmâm Ebû Hantfe (R.A.)'ye göre ise, bunlar, eğlence için olmazsa; kırana tazminat gerekir. Nitekim, bir müslümanın zurnasını kıran, onu öder.
Zehıyre isimli kitabın, Zimmîler ve Müşriklerle İlgili Hükümler'i ihtiva eden, on sekizinci bölümünde de böyle beyan edilmiştir. [126]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..