Ahidlerî Bozulan Zimmîler

Cizye vermekten kaçınan veya bir müslümanı öldüren yahut müs­lüman bir kadına zina eden veyahut da, Peygamber (S.A.V.) Efendimize söven bir zimmînin ahdi bozulmaz.

Ancak, bu şahıs, bunların cezalarını kabul etmekten kaçınırsa; ahdi bozulur.

Zimmet ahdi, zimmîlerin, dar-i harbe iltihak etmeleri; bulundukları yere galebe çalmaları veya önceden sığınak yapıp, bizimle savaşmaları ile de bozulur.

Zimmet ahdi bozulan zimmî hakkındaki hüküm ise, mürted hakkındaki hüküm gibidir. Bu hükmün mânası ise, onu öldürmektir.

Şayet, bir zimmî tevbe ederse; tevbesi kabul edilir ve zimmeti geri döner.

Bir zimmînin akdinin bozulması sebebiyle onun zürriyetinin emânı bozulmuş olmaz.
Ahdi bozulan zimmî, dâr-i harbe iltihâk etmişse; dâr-i islâmda kalan zimmiye karısı, ondan boş olur. Bu, bi'1-icma' böyledir.

Bu zimmînin malı, vârisleri arasında taksim edilir.

Bu zimmînin, akdini bozduktan sonra; dâr-i harbe götürdüğü malın hükmü de, böyledir.

Yurtlarında, önce bize karşı galebe çalan, —ve böylece, ahdini bozmuş bulunan— zimmîlere, sonradan biz yurtlarında galip gelirsek; malları, bütün müslümanlar için fey olur.

Bir zimmî, dâr-i harbe iltihâk eder; sonra da, dâr-i islâma gelerek malını alıp, dâr-i harbe götürür; daha sonra da, bu yurtları müslümanlar tarafından zabtediür ve bu zimmînin vârisleri, ganîmet taksim edilmeden önce gelirlerse; o malı, meccânen alırlar. Taksimden sonraya kalırlarsa, bedelini ödeyerek alabilirler.

Şayet, bu zimmî esir edilirse; —mürtedin hilâfına— esir olur. Bunun yurdu istilâ edilir ve esir alınırsa; bu durumda, müslüman olmaması hâlinde, öldürülür; esir yapılmaz.

hrfBİr Zİ,mmî'  *hdini bozduktan sonra,  geri hilafına— kabul edilir.
Ve  bu  durumda,  bu  şahsın  üzerine  cizye  konması  caiz Fethu'l-Kâdîr'de de böyledir. [129]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..