İçkiler  Bölümü (Eşrîbe)

Bu bölümün, hadler bölümü ile olan ilgisi gizli değildir. Fakîhler, bu bölümü kitabın sonuna^bırakmışlardır.

E.şribe, şarâbın çoğuludur. Şarâb, lügat yönünden, müskir olsun, olmasın her içilen şeydir. Şer'an, sekr, yâni sarhoşluk veren sıvıdır.
Ma'Iûnı ola ki, kendisinden içkiler çıkartılan şeylerin hepsi dört­tür: Yaş üzüm, kuru hurma, kuru üzüm ve buğday, arpa, dan gibi hu­bubattır. Sonra onlardan çıkarılan suyun, iki haleti vardır: Çiğ ve piş­miş. Pişmiş oîan bâzan üçtebiri kalıncaya kadar, bâzan üçteikisi kalın­caya, bâzan da yarısı kalıncaya kadar pişirilir. İçkilerden haram oian da, zikredilen gibi dörttür. Helâl olan da, yine dörttür. [80]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..