V. Müdebber


568. Mes’ele: Zeyd zevci Hinde hizmet etmeğisin bir câriye alı-verip, müdebber edip sefere gitse, Zeyd seferde iken Hind cariye­ye incinip bir tabanca vurduğu için câriye Hindin boğazına yapı­şıp muhkem sıkıp, Hind erkek oğlanın düşürse, Zeyd geldikte ca­riyeyi bey' eylemeğe kadir olur mu?

Elcevap: Olmaz. [608]
569. Mes’ele: Zeyd bir cariyesin Amra bey' edip semen kabz et­tikten sonra Zeyd "cariye-i mezbûre müdebbere-i mutallâkadır" deyu dava eylese istimâ' olur mu?

Elcevap: Beyyine-i âdile var ise isümâ' olunur, da'vâ lâzım değildir. [609]
570. Mes’ele: Zeyd, müdebberesi, Hindi müdebberi Amra nikâh edip vermek şer'an caiz olur mu?

Elcevap: Nikâh caizdir, âzâd olmazlar, anlardan hâsıl olan dahi müdebberlerdir, hayatta oldukça istihdam ederler. [610]
571. Mes’ele: Zeyd fevt oldukta müdebberi Amr "bana ba'zi nes­ne hibe ettiğin ve teslim ettiğin" isbat eylese, verese hibeyi adem-i kabule kadir olurlar mı?

Elcevap: Olurlar, müdebbere hibe sahîha değildir. [611]
572. Mes’ele: Zeyd müdebber ettiği cariyeyi âzâd eylese, âzâd olur mu?

Elcevap: Olur. [612]
573. Mes’ele: Zeydin müdebber kulu Amr, âzâd olmak için Zeydi katle kasd edicek, Zeyd bey'a kadir olur mu?

Elcevap: Olmaz, kitabete kesmeye kadirdir. [613]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..