8) Fâsık, Fâcir Ve Benzerlerinin Sözlerine Taalluk Eden Küfür Lafızları:

Fesad çıkarmaya başlayan bir kimse, arkadaşlarına:  "Geliniz, güzel bir yaşayışa." dese; kâfir olur.

keza, bir kimse; içki içerken: "İslâmiyeti açıklıyorum." veya, islamiyet açıklandı. " dese; kafir olur.

Fasıklardan birisi: "Eğer, bu içkiden, bir damla düşse, cebrâil ona, kanadını kaldırır." dese; kâfir olur.

Bir fâsik'a: "Sen, her gün, Allaha ve O'nun yarattıklarına, eziyet ediyorsun." dense; o da: "Güzel yapıyorum." dese; kâfir olur.

Günahlar için: "Bu da, bir yoldur; bir mezheptir." dese, kâfir olur.

Nâtıfî'nin Tecnîsi'nde:   "Esahh olan,  bu şahıs,  kâfir olmaz."

denilmiştir.

Bir kimse, içki kadehini tutup "Bismillah" dese ve içse; bu şahıs,
bi'1-ittifak kâfir olur.

Keza, bir kimse; zinaya başlarken veya tavlanın zarını eline alınca;

"Bismillah" dese; yine, kâfir olur.

tki kişi, niza'laşırken, birisi: "lâ havle velâ kuvvete illa billah." dese; diğeri ise: "Lâ havle, bir menfaat vermez." veya "Lâ havle ile ne yapayım." yahut: "Lahavle ile bir tas çorba mümkün olmaz." veyahut da: "Lâ havle, ekmek yerine fayda vermez." dese; bunların hepsi de, küfürdür.

Bu kimse, bu gibi sözleri, o şahıs, teşbih veya tahlilde bulunurken söylemiş olsa; —hüküm— yine böyledir.

Bir kimse: "Sübhanellah." deyince; diğeri: "Sübhanellah'm güzelliğini giderdin.'' veya' *.. .derisini yüzdün. *' dese;- kâfir olur.

Bir kimse, başka bir kimseye: "Lâ ilahe illallah, de." der; o da: "Demem, söylemem." derse; bazı âlimlere göre, bu söz, küfürdür.

Bazıları ise: "Bu şahsın kasdı, "senin emrinle söylemem." demekse, kâfir olmaz." demişlerdir.

Bazıları da: "—Bu söz, mutlak küfürdür." demişlerdir.

O şahıs, bu cevabı ile "Sen ne iş yaptın ki, ben de, söyliyeyim." dese; kâfir olur.

Bir kimse, tekrar tekrar apşıran bir şahsa: "Allah, sana, tekrar tekrar rahmet eylesin." der; aksıran da: "Yerhamükellah sözünden götürdün." veya "Bize, kalp darlığı geldi." yahut "...usandık." dese; sahih cevapta, "bu kimse, kâfir olmaz." denilmiştir.
Sultan (= hükümdar), apşırsa; birisi de ona: "Yerhamükellah" dese; bir başkası ise: "Hükümdar için, böyle söyleme." dese; kâfir olur. [147]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..