Gasbın Mânâsı:

Gasb: Bir kimsenin, mukavvim ve muhterem bir malını, sarâlıa ten, delâleten veya âdete göre izni olmaksızın, iuıksı/ yere, elinden vc;i daire-i tasarrufundan ahzetmektir.

Bu malın, sahibinin elinde (yanında) olup olmaması arasında bir fark yoktur. Muhıyt'te de böyledir.

Bir Kimse, sahibi ile malı arasına hulul elese. buna tazminat ge rekmez. Çünkü, bu gasb değildir.
Bir adam, sahibini, malını korumakdan men eder u' o inal da zayi olursa; bu da gasb değildir ve tazminat gerekme/. Ycnâbî"dc de böyledir. [1]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler