Talâkla İlgili Diğer Bir Yazı Örneği

Kadın için kocası tarafından bir vesika yazılır ve o vesikada şöyle denilir:

Filan oğlu filan "filan kızı filâneyi, tarafından kendi isteğiyle, kasden şu kadar dirhem olan mehrine karşılığında, tek talak ile, mu-hâlâa ettiğini" ikrar eyledi. Ve iddeti müddetince nafakası üzerine olmak ve kendi üzerinde olan bütün haklan karşılığında mühâlaa eyledi.
Şayet başka mal üzerine de şartlaşırlarsa, bütün dâva ve husû­metlerden, bütün bâtıl ma'nalardan ve istisnadan hâli, nafiz, caiz, sahih bir hâlde muhâlâa ederler. Ve: "Kadın, bu zikredilen şartlar­da, nefsini, sahih şekilde, hal eylemiştir." diye yazılır ve yazının ta­rihi de konulur. [16]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..