Duhûl Ve Halvet Hâli Olmadan Kadını Boşamak

Şayet talak bir ise, şöyle yazılır: İsimleri belirli şahitler şeha-dette şöyle bulunurlar: Filan adam, filanın kızı olan filane karısını duhûl ve halvetten önce bir talâk boşadı. O talâk da, bâine idi.

Ric'at yok; bir şarta bağlı değil ve bu talâk istikbâlde, bir za­mana izafe edilmemiş: bedel de şart kosulmamıstır.

Bu durumda, bu talâk sebebiyle, Kadın boş olmuştur.

Şayet talâk birden fazla ise; öylece (iki talâk ise, iki talâk; üç ., talak ise, üç talâk) yazılır ve kadın bâinen boşanmış olur.

Üç talâk olunca, "başka kocaya gitmeden, ona helâl olmaya­cağı; ağır şekilde haram olduğu" yazılır; hemen ayrılıp (= iddetini bekler.)

Sarih isimli kitab'da şöyle zikredilmiştir:

Duhûlden sonra olursa, şöyle yazılır:
Filan zat, karısına, ona cima ettikden sonra: "Sen, bir talâk di­yanetten boşsun." dedi. Ondan sonra da dönüş yapmadı. Kadın, bu bir talak sebebiyle iddeti vacibe içindedir. [23]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..