İki Evin Birlikte Satılması İşleminin Kayda Geçirilmesi

Ma'kûdün aleyh (= hakkında akid yapılan şey) iki ev ise, bu akid şöyle yazılır:

a-) Şayet bu evler birbirine bitişik iseler şöyle yazılır:

Birbirine bitişik olan ve yerleri şu köyde, şu mahallede bulunan ou iki evin tamamı, (bu evler daha öne geçtiği gibi vasfedilir ve ikisi-ninde hudutları yazılır) bütün hakları arsaları, binaları, altı, üstü bü­tün mürâfıkları, iki eve ait bütün haklar., içinde dışında olanların ta mamı, o iki eve ait az veya çok ne varsa hepsi yazılır ve yazı yukarı­da geçtiği gibi tamam olur.

b-) Eğer evler ayrı ayrı iseler, bu akid de şöyle yazılır:

Bir sokakta bulunuyorlarsa: "Şu köyde, şu mahallede, şu so­kakta bulunan evler." denir ve her ikisinin de hudutları ayrı ayrı yaz­dırılır. Yazı önceki gibi— tamam olur.

Şayet evler, iki ayrı sokakta olup, bu sokaklar da bir mahallede ise, öylece yazılır.

Evlerden birisinin yeri şu köyün şu mahallesinin şu sokağında, şu mescidin yanında ise onun hudutları belirtilerek yazılır. O bitince de diğer evin yeri şu köyün, şu mahallesinin şu sokağında" diye ya­zılır ve sonra da hudutları söylenip, öylece yazılır ve yazı biter.

Şayet sokaklar, ayrı ayrı iki mahallede iseler; mahalleleri ve so­kakları ile ayrı ayrı yazılır. Yazı da böylece tamamlanır.
Eğer bedelleri ayrı verilirse "Bedel bin dirhemdir. Birinci evin hudutları şudur ve bedeli altıyüz dirhemdir. Diğer evin hudutları şu­dur ve bedeli dörtyüz dirhemdir." denir ve yazı böylece tamamlanır. [55]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..