Bir Ev Topluluğundan Belirli Bir Evin Satış İşleminin Kaydı

Ma'kûdün aleyh (= üzerinde alış-veriş akdi yapılan) ev, bir ev topluluğundan, belirli bir ev ise, bu akid-nâme şöyle yazılır:

"Kışlık evin tamamını, ondan satın aldı. (veya yazlık evin ta­mamını...) yahut (bir katın tamamını...) veya (mutlağın tamamını) veya odunluğun tamamını) yahut helanın tamamını) veya (Hesap evi­nin tamamını, satın aldı." diye yazılır.

Şayet üzeriyle birlikte satın alıyor ise, "üzeriyle birlikte satm al­dı." diye yazılır. Veya "üzerinde olanın tamamıyla satın aldı." diye yazılır.

O evin yeri, mahallesi, sokağı ve hududunda yazılır. Sonra, o evin o yurtdaki yeri "girişin sağında;" veya "solunda;" veya "önün­de..." şeklinde ve nerede ise, olduğu yerde yazılır, "Sağdaki evler­den ikincisi...," veya "üçüncüsü..." yahut "soldaki evlerden ikin­cisi..." veya "üçüncüsü..." gibi...

Sonra, o evin hududu ve daha sonra da, o ev topluluğunun ta­mamı, hudûduyla, haklarıyla yoluyla beraber, büyük kapusuna ka­dar yazılır.

Uygun olanı, yolun enini de yazmaktır.

Şayet üstünü değil de altını satın alırsa, "satıcının altı." diye yazılır. Bu satışta, o yere başka bir şey dâhil olmaz.

Vehim-tevehhüm kalmasın diye sarih olarak, etraflıca yazılır.
En doğrusunu, ancak Allahu Teâlâ bilir. [56]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..