Nikâh Da'vâsından Sulh Hakkında Diğer Bir Örnek


Bir adam, "bir kadının kendisinin karısı ve helâli olduğunu; ondan bir oğlunun da bulunduğunu; adının filan olduğunu; kadının ise, kocasına itaatten imtina ettiğini" iddia ederek; onun, nikâh hü­kümleriyle itaatini ve inkıyadını ister; kadın da onun karısı ve helâli olduğunu kabul eder; fakat kocasının üç talakına, sefere çıkmaya­cağına; kadından ayrılmayacağına, başka bir yere gitmeyeceğine; ye­min ettiğini; ancak, kadının izniyle bunları yapabileceğine; halbuki, sefere çıkmış, kadından ayrılmış ve onun izni olmadan başka bir bel­deye gitmiş olduğunu; bunları yeminden sonra yapmakla, yeminin­de hânis olmuş (= yemini bozulmuş) üç talâk sebebiyle kendisinin ona haram olmuş; üç hayız görmeklede iddeti tamam olmuş; sonra da başkasıyla evlenmiş bulunduğunu; söyler ve bu haramlık beyyi-nelerle sabit olup, hâkim tarafından da doğrulanarak Hükme bağ­lanmış olursa; sonra da aralarında sulh vâki olursa, beyan eylediği­miz gibi yazılır ve yazı tamam olur. Zehıyre'de de böyledir. [194]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..