Mutlak İbra


Filan oğlu filan, filan oğlu filanı, bütün husûmetlerinden ibra eyledi. Onun üzerinde olan her şeyenden vaz geçti. Sahih tam bir ibra ile bu ibradan sonra husûmetlerin tamamı kesildi. Sonra —bir da'-vâ ve bir husûmet kalmadı. Ne az, ne çok, ne eski, ne yeni, ne canlı, ne cansız, ne hudutlu, ne hudutsuz, ne menkûl, ne gayr—i menkûl, ne ölçülen, ne tartılan, ne sergi, ne kap... Adına mal, mülk denilen hiç bir şey kalmadı. Sahih ikrar ile ve yüz yüze olarak ikrar eyledi ve kendisi için ikrar olunan şahıs da bunları tasdik edip doğruladı. Ve yazı tamamlandı. [288]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..