Vâhibe (= Bağışlayan Şahsa) Raci Şartlar

Hibenin sahih olması için, vahibin (= hibe yapan şahsın), hibe'ye (= bağış yapmaya) ehliyetli bir şahıs olması şarttır. Bunun için de, hibe (= bağış) yapan şahsın,

a) Hür,

b) Akıllı,

c) Bulûğa erişmiş ve

d) —Hibe ettiği— mala sahip olması gerekir. ,

Şayet, hibe yapan şahıs köle, mükâteb, müdebber, ümm-ü veled olur veya üzerinde kölelikten bir emare bulunur, yahut çocuk veya deli olur veyahut da kendisi hibe edeceği şeyin sahibi bulunmazsa, hibesi (= bağışı) sahih olmaz. Nihâye'de de böyledir.

Hibe'de, vahibin (= hibe eden şahsın) rızası şarttır.
Dolayısıyle cebir ve muteber bir ikrah ile yapılan bir hibe nafiz ( = geçerli, yerine getirilmesi gerekli bir hibe) olmaz. [6]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler