Cizyeden Muaf Olanlar

Kadınlara ve çocuklara cizye yoktur.

Körlere, felçlilere, çok yaşlılara ve çalışmayan fakirlere de cizye yoktur. Hidâye' de de böyledir.

Mecnunlara ve oturaklara da cizye yoktur.

Bunaklardan da cizye alınmaz.

Eli ve ayağı kesik olanlar da, cizye vermezler.

Kölelere, mükâteplere, ümm-ü veledlere de, cizye konulmaz. Bunlar adına, efendileri de cizye ödemezler.
İnsanların araşma katılmayıp, münzevî yaşayan ruhbanlardan da, cizye olunmaz. Hidâye'de de böyledir. [112]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..