Cemaat :

Cemâat, erkekler için Sünnet-i Müekkededir. Bir kavle göre; «Farz­dır.» Yakında açıklaması gelecektir. Şüphesiz kadınların cemâati mek­ruhtur.
Namaz kılacak cemâat, mahalle mescidinde ezan ve ikâmeti tekrar etmez. Yâni bir mescidin imâmı ve cemâati ma'lûm olsa, ö cemâatin bazısı ezan ve ikâmetle namazı kılsalar, geri kalanlar için ezan ve ikâ­metle o namazın tekrarı mubah olmaz, [112]Lâkin, eğer mescid, yol mes­cidi olursa, o namazın ezan ve ikâmetle tekrarı ittifakla mubah olur. Eğer mescid ehli ezânsız, ikâmetsiz tekrar ederse, ittifakla caiz olur. Ancak eğer o mescidin ehlinden başkası ezan ve ikâmetle kılsalar, caiz olur. Çünkü mescid ehlinin hakları başkalarının fiili ile sakıt olmaz. Veya o mescidin ehli olanlar, ezan ve ikâmetle kılıp lâkin ezan ve ikâ­meti gizlice okumakla kılsalar, diğerlerinin de kılması caiz olur. Çün­kü onların ezanı gizliden okumaları diğerleri için özür olur. [113]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..