B. Ebussu'ûd Efendi'ye Kadarki Şeyhülislâmlar:


1. Mehmed Şemseddîn el-Fenârî (1424), İkinci Murad devri.
2. Molla Mehmed İbni Armağan (1431), İkinci Murad devri.
3. Fahreddîn el-Acemî (1436), İkinci Murad ve Fatih devirleri.
4. Molla Hüsrev Mehmed (1460), Fatih devri.
5. Molla Gürânî Ahmed Şemseddîn (1460), Fatih ve İkinci Bayezid devirleri.
6. Molla Abdulkerîm (1488), İkinci Bayezid devri.
7. Çelebi Alâeddîn el-Arabî (1495), İkinci Bayezid devri.
8. Efdal-zâde Hamîd Molla (1496), ikinci Bayezid devri.
9. Zenbilli Alâeddîn Ali el-Cemâlî (1503), İkinci Bayezid, Yavuz ve Kânûnî devirleri.
10. Kemalpaşazâde Ahmet Şemseddîn (1525), Kânûnî devri.
11. Sa'dullah Sa'dî Efendi (1534), Kânûnî devri.
12. Çivi-zâde Muhyiddîn (1539), Kânûnî devri.
13. Abdulkâdir Çelebi el-Hamîdî (1542), Kânûnî devri
14. Fenârî-zâde Muhyiddîn (1543), Kânûnî devri.
15. Ebussu'ûd Efendi (1545-1574), Kânûnî ve İkinci Selim devirleri.


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..