IV- MECMU'A-Î FETAVÂ NÜSHALARI

Bu kitaptaki fetva metinleri, aşağıda haklarında etraflıca izahat ve­rilecek olan iki yazma
[3] nüshadan alınmıştır. Bu iki yazma, İstanbul kütüphanelerinde bulunan otuz kadar
[4] nüsha gözden geçirilerek se­çilmişti.
Âdet olduğu üzere nüshalar birer harf (A) ve (B) ile işaretlenmiş ve yaprakların birinci yüzü (a) ikinci yüzü (b) harfleriyle gösterilmiş­tir. Her fetvanın sonuna alındığı yer kayd olunmuştur. Meselâ (A. 40 b) : A nüshasının 40. yaprağının ikinci yüzü demek olup, bu ibareyi taşıyan, fetva oradan başlıyor demektir.

Yazma nüshalarda, bütün bu fetvaların sonunda ekseriya “Ebussu'ûd el-hakîr” veya sadece “Ebussu'ûd” kaydı bulunmakta ve arada bir bahsi tamamlamak için alınan, diğer şeyhülislâmlara ait fetvalar da ay­nı şekilde kendi imzaları ile kayd olunmuş bulunmaktadır... Fakat, met­nimize sadece Ebussu'ûd Efendi'ye ait fetvalar alındığı için sonlarına isim yazılmak lüzumlu görülmedi. Sadece, diğer iki şeyhülislâma ait bir­kaç fetva alınmış ve sonlarına isimleri kayd olunmuştur.


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..