Gasbın Şartı:

Ebû Hanîfe (R.A.)'yegöre, gasbın şartı, alman malın, menkûl { taşınır) mal olmasıdır.
Bu, aynı zamanda, İmâm Ebû Yûsuf (R.A.)'un da son kavlidir. Hatta, bir adam, bir akan gasbeylese, İnıânıeyn'e göre, bu tazmiruı ti mucip olmaz, Nihâye'de de böyledir. [2]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler