Bir Babanın, Küçük Bir Kızını, Bulûğa Ermiş Bir Kocaya Nikahlaması

Bir babanın, küçük kızını baliğ bir kocaya nikahlaması şöyle yazılır:
Filan, filâneyi -kız küçük olduğundan babasının babalık velayeti hakkıyla- babasının nikâhlamasıyla şu kadar mehirle, şu kadarı peşin, şu kadarı şu seneye kadar ödemek üzere vadeli mehirle tezvic eyledi. Bu hususta Allah'dan korkmasını, ona iyi davranmasını, Allahu Teilâ'hın emreylediği ve Onun Nebisi (S.A.V.)'nin sünneti üzerine iyi geçirmesini tavsiyede bulundu. [11]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..