Vasiyet Hükmüyle Köle Azâd Etmek

Vasiyet hükmüyle köleyi azâd etme şöyle yazılır:

Şahitler, şöyle şehâdette bulunurlar: "Gerçekten filan (ya'ni ölenin oğlu) kendi isteğiyle şöyle ikrar eyledi: "Babası filan sağlı­ğında, kendisine kölesi filanı, vefatından sonra, Allah rızası için azâd etmesini vasiyet etmiş ve buna karşı mal olarak hiç bir şart da koş-mamıştı. Babası tarafından yapılan,bu vasiyeti kendisi de kabul ey­lemişti. Sonra da babası öldü."
Bu vasiyet, babanın ölümünden sonra geçerli olur. Babasının vasiyet eylediği o köleyi, oğlu azâd eder. Bu yüzden o köle hür olur. Allah için ona hürriyetini veren şahsın, artık ona bir yolu kalmaz. Ne onu köle yapabilir; ne de hizmetinde kullanır. Ona genişlik hak­kı da tanınmaz. O babasının terekesinden olur ve onu azad eder. Artık ona, velâ hakkından başka bir şey yoktur. Şer'i şerifte böyle tesbit olmuştur." der ve yazı tamam olur. [38]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..