Bir  Kimsenin,  Bir  Cariyesini  Azâd  Ettikten  Sonra  Onu Nikahlaması

Bir kimse, bir cariyesini azâd ettikten sonra, onu kendisine nikahlarsa, bu hususlar şöyle yazılır:

Filân zat, ikrarının caiz, sahih ve geçerli olduğu sırada, kasden (= bilerek) şöyle ikrar eyledi: O, filâne hintli cariyeyi sahih bir şe­kilde azad edecek..." onu, öylece sonuna kadar yazar.
Sonra da, azâd yazısının arkasına şöyle yazar: Şu kadar mehir-le, kendi rızasiyle, şahitler huzurunda, sahih bir şekilde, onu, nefsi­ne nikâh eylemiştir." der ve yazı böylece tamam olur. En doğrusu­nu bilen, Allahu Teâlâ'dır. Zehıyre'de de böyledir. [39]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..