6- Bir Cariyenin Ümm-ü Veled Edilmesi İle İlgili Yazılarda Bulunması Şart Olan Hususlar

Ümm-ü veled için, yazı yazma murad edildiği zaman, şöyle yazılır:

Şahitlerin tamamı, şöyle şehâdette bulundular: Filan adam, şa­hitlerin yanında, kasden şöyle ikrar eyledi: Rum veya hindli olan, ismini, sıfatını, yaşını söylediği cariyesinin, ümm-ü veledi olduğu­nu; mülkünde ve döşeğinde doğum yaptığını; oğlunun adının filan olduğunu; veya kızının adının filâne olduğunu; o cariyenin hayatın­da iken çocuğunun anası olduğunu; sahibinin, mülkünden faydalan­dığı gibi, ondan faydalandığını; onu satmaya; başkasına mülk etmeye yol olmadığını; ölümünden sonra, onun hürre olduğuna ve ölümün­den sonra, vârislerinin ona —velâsından başka— bir yolunun olmadığını" söyledi.
Şayet bu cariye, hilkati belirli veya bir kısmı belirli bir düşük yaparsa; o câriye de, efendinin ümm-ü veledi olarak vazıhr. [43]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..