Bir Kimsenin İki Kölesini Mükâtep Kılması

Bu akid şöyle yazılır: Filân şahıs, filân ve filân kölelerini, ikisi­ni birden mükâtebe eyledi ve onu tek takside bağladı. Yukarıda soylediğimiz gibi, her ikisinden de malın tamamı alınmadıkça, onlar­dan hiç birisi azad olmuş olmazlar ve onlara bir şey yoktur. Ancak, kitabet bedelini öderlerse, o zaman hür olurlar. Eğer âciz kalırlarsa veya birisi âciz kalırsa; ikisi de köleliğe çevrilirler. Zehıyre'de de böyledir.

Şayet, bir kimse kölesini ve cariyesini mükâtebe eder; onlar da karı-koca olup bir de küçük çocukları bulunursa; şöyle yazılır:

Filan zat, kölesi filân ile o kölenin karısı olan cariyesi filâneyi ve çocukları filan, filan ve filâneyi —ki üçü de sabidirler ve babala­rının ve analarının evindedirler— hepsini birden, şu kadar meblağa karşılığında mükâtebe eyledi. Şayet filan, bu malı ödemekten veya bir kısmını ödemekten âciz olur yahut taksit gününü beş gün veya şu kadar gün geçirirse, o takdirde, efendisi onu, karısını ve çocukla­rını tekrar köleliğe çevirir. Önce almış olduğu kitabet bedeli de ken­disine ait olur.

Şayet mükâtep, o malın tamamını öderse; onların hepsi de hür­dürler. Efendilerinin, onlara hiç bir yolu yoktur. Ancak, velâ hakkı müstesnadır." denir ve yazı böylece tamam olur.
Bir kimse , müdebber olan bir kölesini, mükâtep ederse: "Belirli olan, filan müdebber kölesini, mükâtep eyledi." diye yazılır. Bir kimse, ümm-ü veledini kitabete bağlarsa: "Ümm-ü veledi olan filâneyi, kitabete bağladı." diye yazılır. Muhıyt'te de böyledir. [47]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..