Hatâen Öldürmelerde, Önce Diyet Da'vâsı Açıp, Sonra İbra Etmek

Şöyle yazılır:

Filanın oğulları filan, filan, filan ikrarlarının caiz ve nafiz ol­duğu bir durumda ve isteyerek şöyle ikrar eylediler:

Filan oğlu filanı bütün daVâ ve husûmetlerden ibra eylediler. Daha önce, ona karşı babalarının diyet da'vâsı vardı. Onlar iddia edip, şöyle dediler: Filân adamın, babalarını kasden yumrukla vu­rarak öldürdüğünü ve onun üzerine, diyetin vacip olduğunu; onun da kendilerine mîras kaldığını; karşıdaki adamın ise, onu inkâr eyle­diğini; bu durumda davalarının ve husûmetlerinin tamamından sa­hih bir ibra ile vaz geçtiklerini" söylediklerini ve diğerinin de bunu sahih bir kabul ile kabul eylediğini yazarak, yazı tamamlanılır. Bu durumda şöyle yazılır:

Filan oğlu filan, ikrarının caiz ve nafiz olduğu durumda, iste­yerek şöyle ikrar eyledi:

Filanın oğulları ibra eylediler. Onlar filan, filan ve filandırlar. Onlar, haksız olarak, mücerred da'vâları sebebiyle, şu kadar mal al­dılar. Onlar, o adama karşı şöyle iddia eylediler: O, babalarına kas­den yumruk vurmuş; onu haksız olarak öldürmüş; bu sebebten, ona diyet vacip olmuş, oda, onlara mîras kalmış... Bu daVâları hakkın­da tutarlı bir delilleri de yoktur. Sultanın adamları sebebiyle çok dir­hem almışlardır.
Artık o adam, onlara, bu da'vâdan sahih bir ibra ile ibra eyle­miştir. Onlar da bunu sahih bir kabulle kabul eylemişlerdir. Yazıda böyece tamamlanmıştır. [289]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..