28- YAZIŞMALARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ MESELELER

Söylediğimiz şeyden bir şey yazmak istersen, elbette târihini yazarsın ve tarihi iltibas ve iştibahı kessin diye yazının sonuna yazarsın.

Her memleketin ve her millet ehlinin bir târihi vardır. Olayları onunla tarihlendirirler ve vakıfları onunla bilirler. Rumlar için ta­rih, Zülkarneyn'in ölümünden itibaren başlar.

Fersler (Acemler), İranlılar için târih âdil hükümdarları olan Yez-decürd'ün ölümüdür ki, bu, onların son hükümdarlarıdır.

Arablann tarihi önce İsmail (A.S.)'ın çocuklarının Mekke'den çıkışları; sonra meşhur Fil Vakası senesi, sonra da Ömer ibni Hattab (R.A.)'dan itibaren hicrî senedir.

Hz. Ömer (R.A.), önce Nebî (S.A.V.)'in bisetini, tarih başlangı­cı irâde eyledi; sonra, vefatını tarih başlangıcı olsun istedi.

Sonra da: "Hicretten başlasın." dedi. Çünkü, hicret İslâm'da gelişme vaktidir. Önce ramazan ayın; sonra da^muharrem ayının ib-tidâsı (başı) yıl başı olarak, tarih başlangıcı oldu.
Arablann senesi, kameridir; diğerlerinin senesi ise şemsîdir. [315]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..