İki Kışının Veya Bir Kaç Kışının Ortak Bulundukları Bir Köle­yi, Hep Birlikte Azâd Etmeleri

Köleye ortak bulunan şahıslar, bu azâd işlemini şöyle yazarlar: Bu yazı, filan oğlu filan ve filan oğlu filan tarafından, filan kö­leleri için yazılmıştır: "Gerçekten sen, bizim kölemizdin. Biz, seni azad eyledik." derler ve her biri, velâlannın bilinmesi için, yarı his­selerini tesbit ederler.

Mes'elenin kalan kısmı, "bir köle hakkında söylediğimiz gibi" yazılır.

Şayet, köle sahipleri, bir adamı o köleyi azâd etmesi için ve­kil yaparlarsa; yazının sonuna, şahitlerin şehâdetleri de yazılır.
Şöyle ki: "Gerçekden filan, filan ve filan zat; filanı —müşterek olan kölelerini azad eylemesi için— vekil eylediler. Bu üç kişi, o kö­leye aralarında müsâvî şekilde ortak idiler. Vekil de, o köleyi, karşı­lıksız olarak (= meccânen) —sahih bir azâdla ve o üç kişinin mülk­lerinden azâd eyledi. O köle, artık bu ıtk sebebiyle hür oldu. Onlar, bu köleyi satmazlar; miras bırakamazlar; hiç bir cihetten ona yolla­rı yoktur. Başka insanların da yolu yoktur. Velâ yolu müstesnadır. Çünkü, onların velâlârı, yaşarken de, ölünce de, öldükten sonra da mevcuttur. [34]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..