Azâd Bedeli İle İlgili Yazı

Azâd bedeli ile ilgili vesika şöyle yazılır:

Yazının sonunda isimleri bulunan şahitler şöyle şehâdette bu­lundular: Filân hintli, kasden şöyle ikrar eyledi: Filanın memlûkesi (= kölesi) filan, bir müddet hizmet eyledi ve kölesine, onu, '*şu şe­ye karşı azad edeceğini" söyleyip, onun kanaatini sordu. O da ka­bul eyledi. Efendisi de o bedelle, sahih bir şekilde azad eyledi; dönü­şü yoktur. Bu azâd ediş, bir şarta bağlı değildir; bir zurnana da izafe edilmemiştir.
Artık o köle, bu durumda hür olmuş ve nefsine sahip hâle gel­miştir. Şart koşulan o şey de, bu kölenin üzerinde borçtur. Ondan imtina etmemesi ve tamamını ödemesi hususunda onun ikrarına karşı, bu yazı tamamlanmıştır. Muhıyt'te de böyledir. [37]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..