Karı-Koca Olan Bir Köle İle Cariyenin Kitabeti

Bir kimse, karı-koca olan bir kölesiyle cariyesini (ikisini bir­den) mükâtebe ederse; şahitler, şöyle şehâdette bulunurlar:

Filan zat, kölesi filanı (ismiyle ve sıfatıyle) ve cariyesi filâneyi (ismiyle ve sıfatıyle belirterek) ikisini birden ve karı-koca oldukları hâlde şu kadar dirheme kitabete bağladı. Onu da, şu şu müddet içinde takside bağladı. Önceki taksidi şu ayda; son taksidi de şu ayda ödeyecekler.

Onlardan birisi, vekilini tazminat için kefil eyledi. Bu tazminat sahihdir, caizdir, meşrudur. Filân ve filâne, kitabet bedelini ödeme­ye, efendileri olan filâna vermeye, şu ayın şu gününde başlayacaklardır j

Ehl-i şuruttan bazıları, "bütün taksit şudur." denildikten sonra "onlardan biri, diğerinin de kitabet bedeli ödenmedikçe azad ol­maz." diye yazdılar.

Şayet, her birisi ayrı ayrı kefil gösterirlerse ta'n olunmazlar. Bu daha güzel olur.
Bundan dolayı, iki kölesini kitabete bağlayan kimse için şöyle yazılır: [46]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..