Hududları Belli Bir Yer Hakkındaki Davadan Beraat

Filan, Önceden filanı bütün arazi ve müştemilatından da'vâ ederdi. O arazinin yerini ve hududunu açıklar; sonra da bütün hu-dûduyla, haklarıyla mülkü ve hakkı olduğunu söyleyip elinde bulun­duğunu; başka bir kimsenin onda hakkı olmadığını belirttikten son­ra, "o yer hakkındaki da'vânın tamamından ibra etmiş olduğunu söylerse; bu ibradan sonra orda, da'vâ ve husûmet gibi hiç bir hakkı kalmaz.
Şayet kendisi veya makamına gelen birisi da'vâ edecek olursa, işte "o da'vâ bâtıl ve merduttur." der ve yazı tamam olur. En doğrusunu bilen Yüce Allah'dır. Zehıyre'de de böyledir. [293]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..