Menkûl Bir Şeyin Rehin Bırakıldığını İkrar

Filan, isteyerek, kasden şöyle ikrar eyledi: O, kölesi filanı (Kö­lenin ismini, sıfatını, kıymetini, söyler.) üzerinde olan şu kadar dir­hem borca karşılık rehin bıraktı.

Mürtehin, bizatihi o rehni muhafaza eder ve onu alacağı sebe­biyle elinde tutar; elinden çıkarmaz. Onu zayi etmez.- Şayet zayi ederse veya ondan bir şey zayi olursa, onu tazmin eder ve o mikdarı alaca­ğından düşer. Artık mürtehin, bunu kabul edince, sahih bir tasdikle tasdik eder ve yazı da tamamlanmış olur. Zehıyre'de de böyledir.
En doğrusunu bilen Allahu Teâlâ'dır. [297]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..