Ganîmet Arasında Bulunan Kitaplar

fmâm Muhammet! (R.A.), şöyle buyurmuştur:

Müslümanların elde etmiş bulunduğu ganimetler arasında, yazılı kitaplar bulunur; ancak, bu yazıların, Tevrat mı, Zebur mu, İncîl mi veya küfür mü olduğu bilinemezse; imâmın bunları taksim etmesi uygun olmaz.

Bu gibi kitapların yakılması da, münâsip olmaz.

Bu gibi kitapların yakılması, kerih görülünce; bakılır: Eğer, yapraklan kıymetli olur ve üzerlerindeki yazılar, yıkanıp giderilince, onlardan faydalanma imkânı bulunursa; (meselâ: Dibağlanmış deri üzerine yazılmış kitaplar ve benzerleri gibi) bunların yazıları silinir ve yapraklan ganîmet olur.

Şayet, yapraklan değersiz olur ve yazıları silindikten sonra, ondan, —kağıt gibi— faydalanmak mümkün olmazsa; bu kitaplar, halleri üzere defnolunur mu? (= gömülür mü

Evet, bunlar gömülür.

Ancak, bunların, kâfirlerin eline geçmiyecek bir yere gömülmeleri gerekir.

Fakat, gömülecekleri yere, kâfirlerin gelmesi ve onları alması ihti­mâli vehmediliyorsa; bu durumda, bu kitaplar gömülmezler.

İmâm, bu kitapları bir müslümana satmak istediği halde, onun bunları, kâfirlere satacağından korkarsa; bu kitapları, o şahsa satması mekruh olur.
Ancak, bu müslüman, güvenilir bir şahıs olur ve böyle bir ihtimâl bulunmazsa; imâmın, bu kitapları, ona satmasında bir beis yoktur. [53]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..